Waar is ruimte voor Duurzame Energie?

GroenLinks nodigt de inwoners van de gemeente Bunnik uit: geef je mening over duurzame energie. Willen we de komende jaren ons eigen energiegebruik duurzaam maken? Hoeveel ruimte moeten gemeente en provincie maken voor duurzame energie? Je vindt op deze site een enquete met vragen over duurzame energie. GroenLinks wil met de resultaten van deze enquete bijdragen aan goed een onderbouwde discussie in gemeente en provincie over investeringen in duurzame energie.

In Nederland is een groot draagvlak voor duurzame energie; uit alle onderzoeken blijkt dat een overweldigende meerderheid hier voor is. Toch komt landelijk nu nog geen 5% van de energievoorziening uit zon, wind en andere duurzame bronnen. In Utrecht ligt het cijfer zelfs rond de 2%. 
Veel mensen leggen zonnepanelen op hun dak, maar dit levert meestal niet genoeg op voor het eigen stroomverbruik. En over windmolens zijn de meningen zeer verdeeld. Het is goed dat ze er zijn, maar niet in mijn buurt! Geld is momenteel niet het probleem: er is een ruime subsidieregeling. Ruimte is het echte knelpunt. En daar gaan gemeente en provincie over.

4 windmolens zijn genoeg om alle stroom op te wekken die in de hele gemeente gebruikt wordt. De provincie Utrecht heeft locaties vastgesteld waar windmolens geplaatst kunnen worden. Geen van deze plekken ligt in de gemeente Bunnik. Is dat terecht? GroenLinks is erg benieuwd of jij als inwoner van Bunnik van mening bent dat er in jouw gemeente meer plaats moet zijn voor duurzame energie. Zijn er plekken aan te wijzen waar grote oppervlakken zonnepanelen zouden kunnen komen? En is er ergens ruimte voor windmolens?

 
Cabaretier Vincent Bijlo is een van de opstellers van de enquete: “Vooral de vraag over windmolens is spannend. In Houten staan er nu drie, in Nieuwegein heeft de gemeente er ook een aantal in aanbouw, net als in Vianen. De meeste mensen vinden het prima, maar er is ook een groep mensen die zich sterk verzet tegen de molens. Stel dat onze gemeente een plan zou hebben voor het plaatsen van windmolens, zouden mensen dan op de barricades gaan staan, of juist de gemeenteraad een bloemetje aanbieden? Ik ben zeer benieuwd!”

Hier staat de enquete met vragen over duurzame energie. Inwoners van de gemeente kunnen de enquete tot en met dinsdag 10 maart invullen. GroenLinks hoopt dat veel mensen de moeite zullen nemen - ook mensen zonder uitgesproken mening - zodat de resultaten een representatief beeld zullen geven van de mening van de bevolking.

Duurzame energie is een van de speerpunten van het programma van GroenLinks. De partij hoopt dat de resultaten van de enquete zullen aantonen wat wel en wat geen slimme plekken in de gemeente zijn voor duurzame energie. De gemeentelijke en provinciale politiek kan hier vervolgens mee aan de slag.