Afdeling

De afdeling GroenLinks Bunnik bestaat uit ongeveer 80 leden. Het bestuur organiseert een aantal keer per jaar een ledenvergadering.

Verder is de afdeling actief in aanloop naar de verkiezingen. 

Het bestuur van de afdeling bestaat uit Martien Das en Cerian van Gestel.

De gemeenteraad

De vertegenwoordiging in de gemeenteraad is in handen van Perspectief 21, een lokale politieke partij bestaande uit leden van GroenLinks, PvdA en onafhankelijke leden.

Geschiedenis

De geschiedenis van GroenLinks in Bunnik is beschreven door lid John Jorna. Lees het artikel "Historie van de progressieve politiek in de gemeente Bunnik vanaf de zeventiger jaren van de vorige eeuw".

Contact

Het bankrekeningnummer van GroenLinks afdeling Bunnik is NL35 TRIO0786 812095