Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering

Op zaterdag 25 januari a.s. vanaf 15.30 uur nodigen we jullie van harte uit voor de ledenvergadering met aansluitend nieuwjaarsborrel. Locatie: De Deel, Kampweg 2 in Bunnik.

De nieuwe P21-fractievoorzitter Inge Verhoef zal met ons terugblikken op het jaar 2019 en zal wat vertellen over de recente ontwikkelingen in de P21 fractie. Verder bespreken we de begroting voor 2020 en kijken we naar het financieel verslag over 2019.

Samen met jullie denken we graag na over activiteiten voor GroenLinks Bunnik in 2020. We hebben in 2019 een aantal nieuwe leden dus we nemen natuurlijk ook de tijd voor kennismaking en proosten op het nieuwe jaar.

De agenda van de ALV is als volgt:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Verslag van de ALV 19-01-19, ter vaststelling
  • Exploitatierekening 2019, Balans, Begroting 2020
  • Goedkeuring jaarcijfers en begroting, gehoord de kascontrolecommissie
  • Terugblik P21 in 2019 en actuele ontwikkelingen
  • Sluiting

Om 17:00 nieuwjaarsborrel. Graag heffen we met jullie het glas op het nieuwe jaar.

Aanmelden / afmelden
Aanmelden of afmelden hoeft niet, maar stellen we wel op prijs.

Wil je vooraf de financiele stukken wilt ontvangen laat het dan even weten, dan ontvang je deze via mail. Neem hiervoor contact op met secretaris Martien Das.
Lukt het niet om op de bijeenkomst aanwezig te zijn, maar heb je wel belangstelling om je in te zetten voor de afdeling, dan horen we dat graag!