Martien Das en Vincent Bijlo bij de A12 in Bunnik
Martien Das en Vincent Bijlo bij de A12 in Bunnik

Inwoners Bunnik benoemen plekken waar windmolens kunnen staan

Grote steun voor plaatsing windmolens langs de A12

Afgelopen maand konden inwoners van Bunnik een enquête invullen over duurzame energie in de gemeente. Een overgrote meerderheid van de mensen die de enquête invullen vindt het belangrijk dat een groter gedeelte van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Mensen geven concrete suggesties voor plekken waar een windmolen of een (veld) zonnepanelen zou kunnen komen. Veel mensen noemen de A12 en industrieterreinen. Er is grote steun om samen met anderen een duurzaam energieproject op te starten. De enquête is een initiatief van GroenLinks. Hiermee wil de partij bijdragen aan een goed onderbouwde discussie in gemeente en provincie over investeringen in duurzame energie.

Van de mensen die de enquete beantwoorden vindt 92 % het belangrijk dat een groter gedeelte van onze energie duurzaam wordt opgewekt. Dit komt overeen met de landelijke cijfers. In Nederland is een groot draagvlak voor duurzame energie; uit alle onderzoeken blijkt dat een overweldigende meerderheid hier voor is. Toch komt landelijk nu nog geen 5% van de energievoorziening uit zon, wind en andere duurzame bronnen. In Utrecht ligt het cijfer zelfs rond de 2%.

Vier windmolens zijn genoeg om alle stroom op te wekken die in de hele gemeente gebruikt wordt. Veel mensen doen in de enquête een concrete suggestie voor een plek waar een windmolen zou kunnen komen. Een grote groep is van mening dat molens een plek kunnen vinden langs de snelweg of de provinciale weg. Zo antwoordt iemand: “Langs de A12, langs de provinciale weg naar Wijk, daar waar ze passen bij lange lijnen in het landschap. Langs de A6 en de A9 vind ik ze bv prachtig”. Ook denken mensen aan plaatsing op industrieterreinen als de Rumpst, Vrumona of de Fruitveiling. 

GroenLinks Bunnik constateert dat de overgrote meerderheid van de mensen die de enquête invullen van mening is dat er plek is voor molens. Duidelijk is wel dat er een minderheid is van uitgesproken tegenstanders. Mocht er in Bunnik ooit sprake zijn van het plaatsen van molens dan moeten deze plannen in nauw overleg met bewoners ontwikkeld worden, met ook deelname en profijt voor de bewoners. Zouden molens langs de A12 geplaatst worden dan moeten niet in de buurt van woningen of natuur geplaatst worden.

Landelijk gezien zijn er veel mogelijkheden voor windmolens bij snelwegen. Op 12 maart lanceerde GroenLinks het plan ‘snelwegen voor de wind’. In dit plan stelt GroenLinks voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor extra windmolens. Nederland heeft ongeveer 2300 kilometer snelweg. Volgens GroenLinks is ongeveer de helft daarvan geschikt voor het plaatsen van windmolens.“Zo kunnen we echt een grote stap zetten richting meer schone energie”, stelt Bram van Ojik, de politiek leider van GroenLinks. Snelwegen vormen logische lijnen om windmolens langs te plaatsen. Bovendien geldt in de buurt van snelwegen een beperking voor bewoning vanwege het lawaai van de auto’s.

In Bunnik is groot draagvlak voor zonne-energie, zo blijkt uit de enquête. Mensen zien het buitengebied en de snelweg als plekken waar een veld zonnepanelen zouden kunnen komen. Voor een aantal mensen is een veld panelen te grootschalig. Zij zien kansen op eigen daken, daken van bedrijven en openbare gebouwen als het gemeentehuis. Wie weet kan een groep mensen dit samen oppakken. Sinds vorig jaar krijg je voor stroom die je met elkaar als vereniging opwekt een forse belastingkorting op je energie-rekening. Op de vraag of mensen zouden willen investeren in lokaal duurzaam energieproject antwoordt 46% ja en 34% misschien. Er is dus grote steun voor lokale energieprojecten. Dus clubs, scholen en verenigingen met een geschikt dak: kom maar op met mooie crowdfunding acties!

De looptijd van de enquête was van woensdag 11 februari tot en met dinsdag 10 maart.
75 mensen vulden de enquete in. Een rapport met de volledige uitkomsten van de enquete is te vinden op de website van GroenLinks Bunnik: bunnik.groenlinks.nl.
De afdeling GroenLinks Bunnik stuurt de resultaten van de enquete naar de gemeente en de provincie.