Koningslaan Bunnik (N411)
Koningslaan Bunnik (N411)

Fietsverbinding Utrecht-Bunnik wordt beter en veiliger

Vanaf 2018 kunnen fietsers makkelijker en veiliger van Bunnik naar Utrecht (en omgekeerd). Nu staat de provinciale weg tussen Bunnik en Utrecht (N411) nog te boek als een relatief gevaarlijke verbinding vanwege diverse oversteekplaatsen. De verbeteringen vloeien voort uit een wijzigingsvoorstel dat mede door GroenLinks werd ingediend tijdens de Statenvergadering van 9 februari. Woordvoerder Jasper Fastl:

“We zijn blij dat het gelukt is om deze fietsverbinding te verbeteren met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in dit gebied”.

Collegevoorstel: compleet nieuw fietspad door boomgaarden en bos

Gedeputeerde Staten had voorgesteld om ten noorden van de provinciale weg een compleet nieuw fietspad aan te leggen. Dit zou dwars door historische boomgaarden, weilanden en het bos moeten lopen. Aangezien het hier niet gaat om een recreatief schelpenpad, maar om een serieuze, snelle en brede fietsverbinding zou dat een forse aantasting betekenen voor het landschap en de natuur.

Alternatief: verbetering zuidelijk fietspad
Het schrappen van het budget voor het noordelijke fietspad maakt het mogelijk om de veiligheid en vormgeving van de huidige ventweg, tevens fietsverbinding, extra te verbeteren. Ook zal de kruisende fietsroute tussen Houten en De Uithof verbeterd worden. Jasper Fastl: “Met dit extra geld kan de parallelweg ingericht worden als fietsstraat waarbij het overig verkeer te gast is. Ruim baan dus voor de fiets.” Het voorstel haalde dankzij de stemmen van GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP, 50Plus en ChristenUnie een nipte meerderheid. De fietsers moeten nog wel even geduld hebben: de verbeterde fietsverbinding zal omstreeks 2018 geopend worden.