Op overstroomik.nl is te zien dat bijna heel Bunnik onder  water komt te staan in het geval van een doorbraak van de Lekdijk
Op overstroomik.nl is te zien dat bijna heel Bunnik onder water komt te staan in het geval van een doorbraak van de Lekdijk

Bunnik krijgt natte voeten!

Goed bezocht college waterbeheer

Op dinsdag 3 maart gaf Els Otterman in het Dorpshuis in Odijk een college over waterbeheer. Els werkt als adviseur op het gebied van water en ruimte. Ook is ze namens Water Natuurlijk kandidaat voor de verkiezingen op 18 maart voor het bestuur van De Stichtse Rijnlanden. Ze presenteerde de goed gevulde zaal een met veel weetjes onderbouwd verhaal over water en het belang van watermanagement.

Onze eigen Kromme Rijn was ooit een belangrijke en grote rivier, tot hij in 1122 werd afgedamd. Daardoor werd de rivier een lieflijk stroompje. Een voorbeeld dicht bij huis van de grote invloed die de mens heeft op ons eigen landschap.

Het dorpshuis 1,5 meter onder water
Tijdens het hele college testte Els steeds met groene en rode kaartjes de kennis van het publiek. Op de vraag “moeten we hier (het dorpshuis) bang zijn voor een overstroming” stak de meerderheid een rood kaartje op (nee). De zaal had daarin ongelijk. Als er een dijk doorbreekt dan komt Bunnik grotendeels onder water te staan.

Via de app en de site ‘overstroomik.nl’ kan iedereen controleren hoe hoog het water bij zijn postcode komt te staan. Het dorpshuis zou 1,5 m onder water kunnen komen te staan. In alle drie de kernen blijft maar een klein deel van het dorp droog als de Lekdijk doorbreekt. De kans op een overstroming is echter maar klein. De veiligheid in de ‘dijkring’ waar ook Bunnik bij hoort is gebaseerd op een overstromingskans van eens in de 1250 jaar. Het benadrukt wel het belang van een goed beheer van dijken.

In Nederland slecht gesteld met kennis over waterbeheer
Op de site overstroom ik.nl vinden belangstellenden naast het overstromingsrisico van de eigen postcode ook informatie over wat te doen in geval van een overstroming. En dat is hard nodig want landelijk gezien blijkt het slecht gesteld met de kennis over water. Dat blijkt uit een onderzoek van de OESO van vorig jaar (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Weinig mensen weten wat er allemaal bij komt kijken om ons land droog en bewoonbaar te houden, wat de overstromingsrisico’s zijn en wat je moet doen als de nood aan de man komt. Dat is vreemd in een land als Nederland waar de ‘strijd tegen het water’ altijd belangrijk is geweest. In de zaal bleken echter wel veel waterexperts aanwezig. Veel mensen vulden het verhaal van Els aan met details over de lokale situatie.

Wie wil weten wat te doen bij nood kan terecht op www.overstroomik.nl.
 

Zwemmen in de Kromme Rijn
Hét goede nieuws van de avond: het water in de Kromme Rijn is ondertussen zo schoon dat Els het zelf wel zou wagen om in de rivier te zwemmen. Maar het is geen goedgekeurd zwemwater. In Houten ligt het dichtstbijzijnde water waar de provincie de kwaliteit controleert.

Natuurvriendelijke oevers
Een erg zichtbaar project van het waterschap is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers bij De Kromme Rijn. De oever van de rivier krijgt na het aanpakken een flauwere helling, een geleidelijker overgang tussen land en water. Dit is aantrekkelijk voor veel planten en dieren. Na aanleg komen er dan ook meer dier en -plantensoorten in de rivier voor waardoor ook de waterkwaliteit verbetert.

Jeugddijkgraaf
In de zaal bleek ook een heuse dijkgraaf te zitten. Floris Giltaij uit Odijk, 17 jaar, was afgelopen jaar bij het waterschap de Stichtse Rijnlanden jeugddijkgraaf. Als jeugddijkgraaf betrok Floris jongeren bij het werk van de waterschappen. Bijvoorbeeld door voorlichting op scholen te geven.

Zelf wateroverlast voorkomen
Voor het voorkomen van wateroverlast is het belangrijk dat het water snel in de bodem kan wegzinken. In de eigen tuin kun je bijvoorbeeld zorgen voor weinig verharding. De riolen hebben minder last van 'piekbelasting' wanneer je de regenpijp van het huis afkoppelt van het riool. De regenpijp kan bijvoorbeeld uitkomen op een regenton.

Het waterschap krijgt geld van iedereen
Bij de meeste mensen viel vorige week een envelop op de mat: het waterschap vraagt om de betaling van de wateschapsbelasting. Met dit geld zorgt het waterschap voor beheer van de dijken en voor droge voeten. Het meeste van het geld (ongeveer de helft) gaat op aan het schoonmaken en houden van het water.

Het bestuur van het waterschap beslist hoe het belastinggeld besteed wordt. In het bestuur zitten verschillende politieke partijen. Daar gaan we op 18 maart voor naar de stembus. Er valt wat te kiezen. De politieke partijen verschillen van opvatting over kerntaken versus een bredere maatschappelijke taak. Van oudsher hadden de boeren een een grote stem in het waterschap. Water Natuurlijk is opgericht om ook de belangen van natuur en recreatie en burgers te behartigen. De kiezer zal verbaasd zijn dat er zulke grote verschillen zijn tussen de partijen.

Om zelf te beslissen welke partij een stem krijgt kan de kiezer de stemwijzer raadplegen.

https://destichtserijnlanden.kieskompas.nl